اخبار دانشگاه روابط عمومی تابلو اعلانات امور آموزشی تابلو اعلانات امور کلاسها

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷  |

🎄خبري خوش برای همه اهالی جزیره زببای قشم🎄 📢📢📢📢📢📢📢 ✅مفتخريم به اطلاع همه اساتيد، پرسنل، دانشجويان و همچنين قشموندان عزيز برسانيم، به همت و حمايت هاي هيأت رئيسه و بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي ... بیشتر بخوانید.. »

اخبار کلاس های پایان هفته

اخبار کلاس های پایان هفته

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶  |

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند کلاس رشته های حقوق خصوصی و عمران سازه در تاریخ های 8 و 9 مهرماه برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های دیگر در این تاریخ ... بیشتر بخوانید.. »

به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری

به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۵  |

اطلاعات به روز رسانی شده است.    new updated programs 1 بیشتر بخوانید.. »

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷  |  دیدگاه‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته پزشکی بسته هستند

🎄خبري خوش برای همه اهالی جزیره زببای قشم🎄 📢📢📢📢📢📢📢 ✅مفتخريم به اطلاع همه اساتيد، پرسنل، دانشجويان و همچنين قشموندان عزيز برسانيم، به همت و حمايت هاي هيأت رئيسه و بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي ... بیشتر بخوانید.. »

اخبار کلاس های پایان هفته

اخبار کلاس های پایان هفته

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶  |  دیدگاه‌ها برای اخبار کلاس های پایان هفته بسته هستند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند کلاس رشته های حقوق خصوصی و عمران سازه در تاریخ های 8 و 9 مهرماه برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های دیگر در این تاریخ ... بیشتر بخوانید.. »

به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری

به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری

۱۳۹۵٫۰۶٫۲۹  |  دیدگاه‌ها برای به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری بسته هستند

به روز رسانی زمانبندی برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال اول 96-95   بیشتر بخوانید.. »

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷  |  دیدگاه‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته پزشکی بسته هستند

🎄خبري خوش برای همه اهالی جزیره زببای قشم🎄 📢📢📢📢📢📢📢 ✅مفتخريم به اطلاع همه اساتيد، پرسنل، دانشجويان و همچنين قشموندان عزيز برسانيم، به همت و حمايت هاي هيأت رئيسه و بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي ... بیشتر بخوانید..»

اخبار کلاس های پایان هفته

اخبار کلاس های پایان هفته

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶  |  دیدگاه‌ها برای اخبار کلاس های پایان هفته بسته هستند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند کلاس رشته های حقوق خصوصی و عمران سازه در تاریخ های 8 و 9 مهرماه برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های دیگر در این تاریخ ... بیشتر بخوانید..»

به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری

به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری

۱۳۹۵٫۰۶٫۲۹  |  دیدگاه‌ها برای به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری بسته هستند

به روز رسانی زمانبندی برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال اول 96-95   بیشتر بخوانید..»

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷  |  دیدگاه‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته پزشکی بسته هستند

🎄خبري خوش برای همه اهالی جزیره زببای قشم🎄 📢📢📢📢📢📢📢 ✅مفتخريم به اطلاع همه اساتيد، پرسنل، دانشجويان و همچنين قشموندان عزيز برسانيم، به همت و حمايت هاي هيأت رئيسه و بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي ... بیشتر بخوانید.. »

اخبار کلاس های پایان هفته

اخبار کلاس های پایان هفته

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶  |  دیدگاه‌ها برای اخبار کلاس های پایان هفته بسته هستند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند کلاس رشته های حقوق خصوصی و عمران سازه در تاریخ های 8 و 9 مهرماه برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های دیگر در این تاریخ ... بیشتر بخوانید.. »

به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری

به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری

۱۳۹۵٫۰۶٫۲۹  |  دیدگاه‌ها برای به روز رسانی کلاس های ارشد و دکتری بسته هستند

به روز رسانی زمانبندی برگزاری کلاس های کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال اول 96-95   بیشتر بخوانید.. »

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷  |  دیدگاه‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته پزشکی بسته هستند

🎄خبري خوش برای همه اهالی جزیره زببای قشم🎄 📢📢📢📢📢📢📢 ✅مفتخريم به اطلاع همه اساتيد، پرسنل، دانشجويان و همچنين قشموندان عزيز برسانيم، به همت و حمايت هاي هيأت رئيسه و بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي ... بیشتر بخوانید.. »

اخبار کلاس های پایان هفته

اخبار کلاس های پایان هفته

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶  |  دیدگاه‌ها برای اخبار کلاس های پایان هفته بسته هستند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند کلاس رشته های حقوق خصوصی و عمران سازه در تاریخ های 8 و 9 مهرماه برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های دیگر در این تاریخ ... بیشتر بخوانید.. »

به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری

به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۵  |  دیدگاه‌ها برای به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری بسته هستند

اطلاعات به روز رسانی شده است.    new updated programs 1 بیشتر بخوانید.. »

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته پزشکی

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷  |  دیدگاه‌ها برای پذیرش دانشجو در رشته پزشکی بسته هستند

🎄خبري خوش برای همه اهالی جزیره زببای قشم🎄 📢📢📢📢📢📢📢 ✅مفتخريم به اطلاع همه اساتيد، پرسنل، دانشجويان و همچنين قشموندان عزيز برسانيم، به همت و حمايت هاي هيأت رئيسه و بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي ... بیشتر بخوانید.. »

اخبار کلاس های پایان هفته

اخبار کلاس های پایان هفته

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶  |  دیدگاه‌ها برای اخبار کلاس های پایان هفته بسته هستند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند کلاس رشته های حقوق خصوصی و عمران سازه در تاریخ های 8 و 9 مهرماه برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است کلاس های دیگر در این تاریخ ... بیشتر بخوانید.. »

به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری

به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری

۱۳۹۵٫۰۷٫۰۵  |  دیدگاه‌ها برای به روز رسانی کلاس ارشد و دکتری بسته هستند

اطلاعات به روز رسانی شده است.    new updated programs 1 بیشتر بخوانید.. »